nie wolno mi cię kochać
nie wolno życzyć sobie
takiej miłości
nie wolno jest się przyznać
nawet lustrom wyznać
żeś jest spełnieniem
wyobrażeń
nie wolno marzyć nawet
naznaczyć słowem
tego co w głowie
n i e d o p o m y ś l a n e
 
dnia 1 lipcowego roku 2001